FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Informacje prawne

Serwis internetowy Digital Art Division ma charakter wyłącznie informacyjny. Digital Art Division nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników serwisu. Digital Art Division przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie, w wybranym przez Digital Art Division terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do serwisu Digital Art Division, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Digital Art Division.

Informacje dodatkowe

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Email do działu obsługi klienta: dad@dad.pl

Copyright © Digital Art Division, 1998-2014
Nota prawna
Telefon:          (22) 243 83 19 Telefon/Fax:   (22) 713 86 38