Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer


Poziom informatyzacji małych i średnich firm w Polsce na przełomie ostatnich kilku lat znacząco wzrósł. Aktualne badania dowodzą że tendencja ta zostanie zachowana przez kolejne kilka lat. Dlatego skuteczne zarządzanie zasobami informatycznych firmy oraz organizacja działu IT jest dzisiaj istotnym działaniem z punktu widzenia ładu korporacyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część polskich przedsiębiorstw ma spore braki w zakresie wspomagania procesów biznesowych systemami informatycznymi istotne jest właściwe i optymalne ekonomicznie przeprowadzenie procesu informatyzacji.

Na bazie własnych doświadczeń opracowaliśmy pakiet usług z zakresu konsultingu informatycznego. Jako firma programistyczna jesteśmy w stanie wybrać rozwiązanie które przez lata zaspokoi potrzeby i zagwarantuje świeżość technologiczną proponowanych rozwiązań.


Analiza przedwdrozeniowe

Wdrożenie systemu informatycznego wymaga dużego zaangażowania czasowego oraz osobowego przedsiębiorstwa. Doradztwo IT w oparciu o spory bagaż doświadczeń przy wdrożeniach i integracjach systemów informatycznych oferuje sprawdzone usługi analiz przedwdrożeniowych, które składają się z etapów:

Audyt organizacji i jej zasobów
W efekcie krótkiego audytu organizacyjnego przedsiębiorstwa oraz weryfikacji dostępnej dokumentacji oceniana jest potrzeba i zakres prac związanych z uszczegółowieniem zasobów informacji co do wymagań wobec systemu informatycznego.

Analiza procesów biznesowych

Proponowana przez nas analiza procesów biznesowych przebiega 2 etapowo:
Poglądowe modelowanie procesów: tworzone są poglądowe diagramy, przeprowadzane są rozmowy z przedstawicielami firmy służące zbieraniu informacji o profilu firmy i wymaganiach wobec systemów informatycznych. Na bazie zgromadzonych informacji przygotowana jest wstępna analiza potrzeb, określone zostają wymagania co do systemu informatycznego, przeprowadzenia procedury wyboru oraz symulacja kosztów przedsięwzięcia.
Szczegółowe modelowanie procesów: tworzone są szczegółowe diagramy przypadków użycia oraz sekwencji na potrzeby optymalizacji procesowej organizacji.

Optymalizacja procesów biznesowych na potrzeby systemu IT

Na bazie analizy procesów biznesowych uzyskuje się pełen opis procesów zachodzących w firmie. Działąnia te mają na celu optymalizację i uporządkowanie procesów. Kolejne analizy służą znalezienie operacji lub funkcji, które niepotrzebnie wydłużają konkretne procesy. Działąnia te zoptymalizują procesy wdrożenia systemu informatycznego.

Zarys oczekiwań względem systemu IT

Konstrukcja wymagań wobec systemu IT ukierunkowana jest na:
• kompletność realizowanej przez system funkcji (zarys wymagań względem systemu)
• integracja narzędzi (realizacja zadań za pomocą wspólnego interfejsu programowego)
• właściwe odwzorowanie przepływu pracy oraz obiegu dokumentów.Wybór systemu

Nasze usługi doradcze wiążą się bezpośrednio z organizacją procedur związanych z fazą wyboru dostawcy systemu informatycznego. Proces dokonywania wyboru oferenta wiąże się z przygotowaniem Specyfikacji Kluczowych Warunków Zamówienia na dostawę i wdrożenia systemu. Opracowanie głównych czynników wyboru, przypisanie odpowiednich współczynników ważności oraz kryteriów wyboru, rekomendacja najciekawszych ofert, pomoc w negocjacjach - to zagadnienia, w których służymy pomocą.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja wymagań oprócz biznesowych uwarunkowań oraz wymagań formalnych składa się z następujących elementów:
• Wymagania technologiczne oprogramowania,
• Organizacja procesu wdrożenia systemu,
• Powdrożeniowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oprogramowania,

Wybór dostawcy Systemu Informatycznego

Na bazie kluczowych czynników oferty pomożemy w ocenie i rekomendacji oferenta.Nadzór nad wdrożeniem

Nadzorowanie procesu wdrożeniowego systemu informatycznego obejmuje zarówno sferę informatyczną o podłożu technicznym, jak również procesową. Istotnym czynnikiem fazy wdrożenia jest koordynacja działań harmonogramowych, prowadząca do etapu zamknięcia całego procesu. Określenie punktu końca wdrożenia nastąpić może dopiero po przeprowadzeniu prac odbioru systemu związanych z końcowymi testami aplikacji, zakończonymi wnioskami i całościową oceną ich rezultatów.
W ramach usług konsultingowych związanych z nadzorem procesu wdrożenia oferujemy swoją pomoc merytoryczną w ramach realizacji poniższego planu działania:

Monitoring prac informatycznymi związanymi z:

• wdrożeniem infrastruktury zgodnie z projektem
• prawidłową konfiguracją systemu
• migracją danych
• wstępnymi testami

Nadzór spójności procesowej obejmujący:

• weryfikację odzwierciedlenia procesów biznesowych w systemie
• optymalizacje przebiegu procesów biznesowych w oparciu o system

Koordynacja działań wdrożeniowych:

• kontrola terminowości usług
• rozstrzyganie sporów zaistniałych w trakcie wdrożenia
• opracowanie końcowych testów
• ocena rezultatów testów
• określanie zakończenia prac poszczególnych etapów wdrożenia
Korzyści z konsultingu

Poza licznymi argumentami natury merytorycznej, ważną zaletą konsultingu świadczonego przez naszą firmę jest świadomość możliwych, rzeczywistych kosztów wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie. Współpraca z zewnętrzną firmą nie związaną z przedmiotem oferty daje gwarancje obiektywnego spojrzenia na problemy wynikające z fazy wyboru systemu oraz jego wdrożenia.


Do najważniejszych korzyści możemy zaliczyć
:
• Rozplanowanie inwestycji informatycznych
• Optymalizacja kosztów utrzymania struktury IT
• Obiektywna ocena stanu informatyki Przedsiębiorstwa
• Rzeczowe zaplanowanie inwestycji informatycznych
• Zwiększenie efektywności zasobów informatycznych przedsiębiorstwa
• Przystosowanie procesów biznesowych firmy do aktualnych bądz przyszłych zasobów IT
• Dopasowanie procesów bizesowych do wdrożonych lub wdrażanych systemów informatycznych
• Pomoc w harmonogramowaniu procesów wdrożeniowych oraz ich realizacji
• Wykorzystanie praktyki i doświadczenia zewnętrznych konsultantów
• Gwarancja terminowości wykonania pracCopyright © Digital Art Division, 1998-2023
Nota prawna
Telefon:          602 35 70 94 Telefon/Fax:   (22) 713 86 38